Pappers avd. 24

Hur kan du påverka?

Som medlem i facket kan du påverka de beslut som fattas på olika sätt.Vi ger dig här tips på de vanligaste sätten. Har du frågor eller synpunkter – tveka inte – hör av dig till vår fackexpedition.

  1. Fackföreningsmötet (avdelningsmöte)

Tid och plats meddelas via anslagstavlor, via mail och på vår hemsida. Här kan du alltid ställa frågor och komma med förslag Alla har en röst. Votering (röstning) kan begäras vid varje beslut. Vid personval räcker det med att en person begär votering eller sluten omröstning för att så ska ske.Avdelningsmötet är vårt viktigaste beslutsorgan – där fattas beslut om alla viktiga frågor som t ex val av förtroendevalda, medlemsavgiften, beslut om lokala lönekrav, avtalskrav i övrigt, uttalanden och motioner till förbund, LO, andra medlemsorganisationer eller till kommun och riksdag.

  1. Väcka frågor/förslag.

Alla medlemmar kan komma med vilka förslag som helst. Vissa förslag måste dock, enligt stadgarna, behandlas av styrelse innan frågan kan tas upp på avdelningsmötet. Det är frågor som är av stor betydelse för avdelningens verksamhet eller som har stor ekonomisk effekt. Fördröjningen finns också för att förhindra plötsliga ”kupper” vid ett pågående möte.Styrelsen sammanträder en vecka före avdelningsmötet och behandlar inkomna förslag.För att undvika missförstånd är det bäst om dina förslag är skriftliga, har du problem att formulera dig skriftligt så hjälper vi gärna till på expeditionen.Vissa förslag, beroende på frågans karaktär, kanske endast behöver behandlas av styrelsen.Men om du önskar så går den vidare till avdelningsmötet, med eller utan ett yrkande från styrelsen.

  1. Förslag/motioner

Motioner är ingenting annat än ett skriftligt formulerat förslag. I princip kan en motion se ut hur som helst men för att undvika missförstånd och ge motionen en tydlig profil finns det vissa ”regler” (praxis) som kan underlätta motionens vidare öden. Klicka på länken nedan så får du se en manual för motionsskrivande.Till avdelningen och förbundet (förbundsmötet 2 ggr/år) kan alla medlemmar lämna en motion. Motioner till förbundet skall dock behandlas av avdelningsmötet först. Om avdelningen avslår motionen går den vidare till förbundet som enskild motion, om avdelningen ställer sig bakom motionen går den vidare som avd 24:s motion.Till Pappers kongress är förfarandet detsamma som till förbundsmötet men till kongress kan man bara motionera om stadgefrågor eller frågor som berör de kongressrapporter som föreläggs kongressen.Till en LO-kongress kan du bara motionera via avdelningen eller förbundet – det finns ingen enskild motionsrätt direkt till LO-kongressen.Om du vill påverka kommunen eller riksdagen så kan du lämna en motion (eller ett förslag) till en kommun- eller riksdagspolitiker och be denne ta upp din fråga. Eller så skriver du en motion till avdelningen eller förbundet enligt ovan och kräver att dessa driver frågan vidare politiskt. Flera av besluten på Pappers eller LO:s kongress går vidare till, i första hand, det socialdemokratiska partiet.

  1. Kontaktombudet

Någonstans i din närhet finns ett fackligt kontaktombud Kontaktombudets uppgifter är att sprida information och ta emot information och synpunkter från medlemmarna och föra dessa vidare till styrelsen.Tala gärna med ditt kontaktombud om frågor som dyker upp i vardagen – stora som små.

  1. Var medlem

Just genom att vara medlem i facket har du dessa och andra möjligheter att göra din röst hörd och få dina rättigheter tillgodosedda. Om du hamnar i en tvist med arbetsgivaren kan vi hjälpa till i förhandlingar både lokalt och centralt. Skulle frågan hamna i Arbetsdomstolen har vi tillgång till LO-TCO Rättsskydd.Att vara medlem är i första hand en solidarisk handling men det är också en ”försäkring”. De flesta av oss försäkrar villan, bilen, båten, hunden etc och då borde det vara självklart att också försäkra sig själv på jobbet.