Pappers avd. 24

Kommande möten

nomineringsmöte 8 feb kl 10:00 och 17:30 på Munken

Dagordning nomineringsmöte

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av justerare
 4. Nomineringar
  • Ordförande 2 år.
  • Studieorganisatör 2 år.
  • 3 styrelseledamöter 2 år.
  • Förbundsledamot 1 år.
  • 3 ers. Förbundsledamot 1 år.
  • Revisor 2 år.
  • SHSKO 3 år.
 5. Arbetsmiljö.
 6. Avtal 2023.
 7. Studier.
 8. Övriga frågor.