Pappers avd. 24

Avtal 2023

Pappers och Industriarbetsgivarna är överens om ett nytt kollektivavtal. Det nya avtalet innehåller ett flertal villkorsförbättringar i form av ökade rättigheter vid kompledighet, högre ersättning i ATK och förbättrad OB. Avtalet sträcker sig över två år och har ett totalt avtalsvärde på 7,4 % där första året är värt 4,1% och det andra året är värt 3,3%. Det är de högsta nivåerna i Industriavtalets historia.

Pappers är nöjda med att flera steg tagits för att skapa en bättre balans mellan jobb och fritid. Vi är väl medvetna om att löneökningarna inte motsvarar kostnadsökningarna i samhället i stort. Här behöver politikerna göra mer för att stötta de mest ekonomiskt utsatta grupperna. Pappers har stått emot och stoppat avtalskrav från arbetsgivarna och än en gång visat att en stark fackförening behövs.

👉Läs mer https://www.pappers.se/aktuellt/avtal-klart