Pappers avd. 24

Semesterlagen

Semesterlagen reglerar miniförmånerna vad avser semesterledighet, semester- lön och semesterersättning. En arbetstagare har rätt till tjugofem semester- dagar varje semesterår. 

Semesterlagen innehåller bl.a. bestämmelser om följande:

  • Semesterledighet och semesterlön.
  • Hur semesterledigheten beräknas.
  • När förläggningen av semesterledighet ska vara.
  • Hur semesterlönen räknas ut.
  • Hur semesterledighet och semesterlön kan sparas.
  • Semesterersättning.

Till lagen.