Pappers avd. 24

Samverkansavtal

Avtalet reglerar hur vi samverkar i:

  • Jämställdhet och mångfald
  • Arbetsmiljö och arbetsorganisation
  • Kompetensutveckling
  • Förslagsverksamhet
  • Företagshälsovård