Pappers avd. 24

LAS

Lagen reglerar anställningsskyddet, exempelvis om anställningsavtal och vad de ska innehålla, hur de gäller, hur de kan upphöra att gälla, hur förhållandet är gentemot kollektivavtal, vilka avvikelser som får förekomma och inte samt mycket annat.

Till lagen.